IGM Brno, s.r.o.

Firma IGM Brno, s.r.o. působí na trhu geodetických prací od roku 1993. Přitom navazuje zejména na zkušenosti zakládajících společníků z jejich předchozí praxe v oboru. Záběr činností firmy je široký a pokrývá prakticky celý geodetický obor. Zárukou kvality je i její bohatá spolupráce s odborníky z Ústavu geodézie stavební fakulty VUT Brno. Oba společníci jsou úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry podle zákona č.200/94 Sb.
 

Kontakt

Sídlo:
Palackého třída 910/121
612 00 Brno

Pracoviště:
Králova 611/12
616 00 Brno

Tel.:

541 218 301

Tel:

541 218 301

Tel., fax:

541 218 304

E-mail:

info@igm-brno.cz

Web:

www.igm-brno.cz
 

Základní údaje

IČ: 47906901
DIČ: CZ47906901 (plátce DPH)

Společníci:
Ing. Pavel Dušan, jednatel (mobilní telefon 602 770 657)
Ing. Karel Šlechta (mobilní telefon 605 537 004)

Předmět podnikání:

 • výkon zeměměřických činností
 • obchodní živnost
 • Registrace:
  Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
  oddíl C, vložka 9538.

  Bankovní spojení:
  Česká spořitelna, č.ú. 2024888349/0800
   

  Nabídka služeb

  Investorům (včetně obcí a občanů), projektantům a dalším potenciálním objednatelům nabízíme služby zejména v těchto oblastech:

 • Mapové podklady pro projektování - podrobný polohopis a výškopis 1:200, 1:500, 1:1000, inženýrské sítě, vrstva katastru nemovitostí.
 • Dokumentace skutečného provedení staveb - předkolaudační zaměření sítí, liniových a plošných staveb, zpracování podle směrnic budoucích uživatelů a správců.
 • Inženýrská geodézie - projekty, rozpočty a realizace vytyčovacích sítí, vytyčování a kontrolní měření na stavbách.
 • Stavebně-geodetická zaměření objektů - přesná prostorová dokumentace budov - občanských, církevních, průmyslových - pro projekt jejich rekonstrukce, správy apod.
 • Katastr nemovitostí - zpracování záborových elaborátů, vyhotovení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic.
   
 • Kde nás najdete?


  Zvětšit mapu